Tôm tích sống bao nhiêu 1 kg? Mua tôm tít sống TPHCM